เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยสร้างกั้นแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทั้งชลประทาน ผลิตไฟฟ้า กักเก็บน้ำ และแน่นอนว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัด เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 50 กิโลเมตร เดินทางสะดวก

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ บริเวณสันเขื่อนอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์ ภายในจัดทำพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวไว้อย่างดี มีทั้งสนามกอล์ฟ บ้านพัก ร้านอาหาร สวนสาธารณะ จุดชมวิว นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความงดงามบริเวณสันเขื่อนได้ด้วย

โดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำยังมีจุดท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ในฤดูร้อนเป็นที่นิยมมาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด

ที่ตั้ง: ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

พื้นที่ท่องเที่ยวเปิดทุกวัน 6.00-18.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม

ร้านอาหารเรือนพานคำ เปิดทุุกวัน 7.00-21.00 น.

ติดต่อบ้านพักรับรอง โทร. 0 4344 6231