พระธาตุขามแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

หากเอ่ยถึงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสานที่พุทธศาสนิกชนนิยมกราบไหว้สักการะต้องมีพระธาตุขามแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รวมอยู่ด้วย เพราะเป็นองค์พระธาตุซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน และได้รับการบูรณะให้สวยงามน่ามาเยี่ยมชม

พระธาตุขามแก่นตั้งอยู่ภายในวัดเจติยภูมิ ความสูงประมาณ 19 เมตร ประกอบด้วยฐานบัวคว่ำสองชั้น มียอดฉัตรทองคำงามอร่าม มีตำนานว่านานมาแล้วกว่า 2,500 ปี ว่าเจ้านครโมรีย์ยกขบวนนำพระอังคารธาตุตั้งใจไปบรรจุภายในพระธาตุพนมซึ่งเวลานั้นกำลังก่อสร้าง ระหว่างทางมาหยุดพักที่ดอนมะขามแห่งนี้ พบเห็นต้นมะขามยืนตายไร้ใบเหลือเพียงแก่นต้น

ครั้นเมื่อเดินทางถึงพระธาตุพนมตามตั้งใจก็พบว่าพระธาตุสร้างเสร็จและได้รับการบรรจุุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อย จึงอัญเชิญพระอังคารธาตุกลับบ้านเมืองของตน เมื่อย้อนมาถึงต้นมะขามก็พบว่ามันฟื้นคืนมาผลิใบสวยงาม จึงเกิดศรัทธาสร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามพร้อมบรรจุพระอังคารธาตุนั้นไว้

ทั้งนี้มีงานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่นทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หากมากราบสักการะพรธาตุองค์นี้จะพลิกเรื่องร้ายกลายเป็นดีดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น โรคภัยที่มีหลีกลี้ห่างหาย

ที่ตั้ง:วัดเจติยภูมิ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เดินทางสะดวกจากตัวเมืองขอนแก่นโดยไม่ต้องไปยังตัวอำเภอน้ำพอง