พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม เก็บรักษา จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ซึ่งค้นพบบริเวณภาคอีสานตอนกลาง ถือเป็นการเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างดี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เป็นอาคารสองชั้น แบ่งการจัดแสดงย่อยเป็นทั้งหมดสี่ยุคสมัย โบราณวัตถุสำคัญและน่าชมมากที่สุดคือ ใบเสมาหินทรายจำหลักศิลปะทวารวดี ภาพพุทธประวัติ ตอนพิมพาพิลาป ซึ่งพบจากการขุดค้นที่เมืองฟ้าแดดสงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสวยงามและสมบูรณ์จนไม่สามารถประเมินมูลค่า สำหรับผู้สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ เพิ่งแค่ได้ชมใบเสมานี้ก็นับว่าคุ้มค่าแล้ว

ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงใบเสมาหินทรายจำหลักงดงามอีกหลายชิ้น รวมทั้งโบราณวัตถุทรงคุณค่าอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาคารจัดเก็บใบเสมาหินทรายซึ่งค้นพบในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบอีกจำนวนมากด้วย

ที่ตั้ง: ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เปิด 9.00-16.00 น. หยุดวันจันท์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัว เข้าชมฟรี

ติดต่อ 043246170