ด่านการค้าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยังกัมพูชา โดยฝั่งตรงข้ามด้านกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ทำให้ด่านการค้าช่องจอมมีการติดต่อสัญจรไปมาและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและกัมพูชามาเป็นเวลานาน จึงมีการเปิดตลาดแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้ค้าขายและสัญจรไปมาทุกวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น

สินค้าที่วางจำหน่ายมีหลายประเภทมีทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย ของป่า และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ เช่น ม้านั่ง หัตถกรรมไม้ เสื่อสาน ตะกร้าสานต่าง ๆ เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลืองและภาชนะ  กระเป๋าสะพาย ฯลฯ

ที่ตั้ง : บ้านด่านพัฒนา ต.ด่าน  อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์