ผ้าภูอัคนี หมู่บ้านเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ผ้าภูอัคนี หมู่บ้านเจริญสุข ในยุคโบราณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ของภูเขาไฟ โดยเฉพาะแถบอ.เฉลิมพระเกียรติที่มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วถึง 4 ลูก หนึ่งในนั้นคือ ภูเขาไฟเขาอังคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ชาวบ้านก็เลยเกิดไอเดียนำดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุของภูเขาไฟมาย้อมเส้นฝ้าย แล้วถักทอด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม เกิดเป็นผ้าภูอัคนี เนื้อนิ่ม สีเอิร์ธโทน น่าซื้อกลับไปเป็นของฝาก

ชุมชนบ้านเจริญสุขแห่งนี้แต่เดิมนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากดินมีแร่ธาตุดีจากภูเขาไฟเก่ามีประโยชน์ในการเพาะปลูก ต่อมาชาวบ้านเจริญสุขยังคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้า จึงได้พัฒนาเป็นอาชีพหัตถกรรมย้อมผ้าศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุขจึงเป็นศูนย์สาธิตที่จัดทำผ้าย้อมดินภูเขาไฟอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผ้าที่ย้อมได้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์

โดยมีกรรมวิธีการทำคือ นำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมไปย้อมกับดินภูเขาไฟท่อุดมด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีตอีกทั้งบ้านเจริญสุขยังได้รับการสนับสนุนจาก กศน. ตำบลเจริญสุข  กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงยังได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) อีกด้วย

ที่ตั้ง : ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ บ้านเจริญสุขหมู่ที่ 12 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง : ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-17:00 น. ทุกวัน

ผู้ติดต่อของชุมชน  คุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์

โทร. 095-609-7855 , 081 878 7363

Facebook: https://www.facebook.com/phuakaneecotton/

การเดินทาง: https://goo.gl/maps/nM6eUFiKX1SnyBSx9