ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร กาฬสินธุ์

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่น่าเที่ยวชมและจัดแสดงอย่างทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

จุดเริ่มต้นมาจากการที่พระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ภูกุ่มข้าว พบโครงกระดูกไดโนเสาร์เมื่อปี พ.ศ. 2537 นำมาซึ่งการสำรวจอย่างจริงจังของภาครัฐ ทำให้พบว่าพื้นที่ภูกุ่มข้าวเป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชที่ใหญ่ มีจำนวนมาก และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ จนเกิดการตั้งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา โดยส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

ในพิพิธภัณฑ์เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกล้านปีซึ่งแบ่งเป็นยุคสมัยให้เข้าใจง่าย เพลิดเพลินต่อการเดินชม มีการจัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์ทั้งจำลองและของจริง รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการขุดค้นฟอสซิลที่ภูกุ่มข้าว และธรรมชาติวิทยาอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

นักท่องเที่ยวยังสามารถชมอาคารหลุมขุดค้นซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการขุดค้นอยู่ มีกระดูกไดโนเสาร์กระจัดกระจายมากมาย ทั้งหมดล้วนเป็นของจริงซึ่งยังรอการสำรวจเพิ่มเติมจากกรมทรัพยากรธรณี

อยู่ที่ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

เปิด 9.00-16.30 น. หยุดวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. 043 871 613

Facebook: https://www.facebook.com/sirindhorn.museum

การเดินทาง :  https://goo.gl/maps/GTzniJhoZawVGzQM9