พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

องค์พระธาตุเก่าแก่ซึ่งเป็นศาสนสถานและโบราณสถานสำคัญในอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่าพื้นที่นี้ในอดีตมีชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นแหล่งค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน

พระธาตุยาคูเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดที่พบในเมืองฟ้าแดด สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกทำลายหลังจากเมืองต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามต่อเชียงโสมตั้งแต่อดีต คำว่าญาคูในภาษาอีสานหมายถึงพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับความเคารพหรือบวชมานาน เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระผู้ใหญ่ จึงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู

พระธาตุองค์นี้ดั้งเดิมสร้างขึ้นสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ก่อนจะเสื่อมโทรมลง กระทั่งได้รับการบูรณะต่อเติมใหม่สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ ส่วนยุคปัจจุบันกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะให้มีสภาพอย่างที่เห็นจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2522 พร้อมดูแลอย่างดีเรื่อยมา โดยทุกปีจะมีเทศกาลบูชาพระธาตุ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็น

อยู่ที่ ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์