วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

วัดพุทธาวาส หรือวัดภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่นิยมของทั้งพุทธศาสนิกชนที่ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปพักผ่อนหย่อนใจชมทิวทัศน์ เพราะจากยอดภูสิงห์สามารถมองเห็นวิวโดยรอบอย่างชัดเจน ทั้งภูกุ่มข้าว ภูค่าว ที่้อยู่ไม่ไกลกัน รวมถึงเขื่อนลำปาว และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม

บนยอดภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐาน พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาว หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 นอกจากจะเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของภาคอีสาน ยังมีความงดงามและสมส่วนทางพุทธศิลป์อีกด้วย

ผู้ต้องการขึ้นสู่ยอดภูสิงห์สามารถขับรถยนต์ขึ้น หรือจะเดินเท้าทางบันได 417 ขั้นก็ได้ ทุกวันออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาตรเทโว พระสงฆ์กว่า 400 รูปเดินลงมาจากภูเขาภูสิงห์มาทางบันไดนี้เพื่อรับบิณฑบาตบริเวณเชิงเขา

อยู่ที่ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์