งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561

งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมภายในงานยังคงรูปแบบของการจัดงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ของปีพุทธศักราช 2560 อาทิ งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง แห่ช้างเข้าเมือง งานแสดงแสง สี เสียง การแสดงช้างสุรินทร์ที่แสดงถึงความเป็นชาวสุรินทร์ เพิ่มสีสันของงานด้วยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสนุกสนานกับช้างด้วยการชักเย้อกับช้าง เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ : ททท.สำนักงานสุรินทร์ (รับผิดชอบพื้นที่การตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์) โทรศัพท์ 0 4451 4447-8