อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อ.เมือง จ.มหาสารคาม

บึงน้ำรูปเกือกม้าที่บ้านกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถือเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานชุมชน ซึ่งในอดีตเคยมีเหตุการณ์น้ำชีทะลักท่วมเป็นเหตุให้ปลาต่างๆ ทั้งปลาธรรมชาติและปลาเลี้ยงว่ายมาร่วมอยู่ภายในบึงนับแสนตัว ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างคันดินปิดทางไม่ให้น้ำจากบึงไหลลงสู่แม่น้ำชี รวมทั้งจัดสร้างอุทยานวังมัจฉาแห่งนี้ พร้อมกำหนดไม่ให้มีการจับสัตว์น้ำในพื้นที่

ปัจจุบันผู้คนไม่น้อยนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจที่อุทยานมัจฉา ทางชุมชม วัด จัดสร้างศาลา และสะพาน ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย บรรยากาศดีโดยเฉพาะในช่วงเย็น ซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา และสัตว์อื่นๆ อย่าง แพะ หรือ กระต่าย กันได้

อยู่ที่บ้านโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เปิด 8.00-18.00 น. ไม่มีค่าเข้า มีค่าที่จอดรถเพื่อบำรุงพื้นที่ 10 บาท