วัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วัดสำคัญของ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมิ่งเมือง องค์พระยืนโบราณสร้างด้วยหินทรายแดง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นโบราณวัตถุอยู่คู่วัดมาตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองกันทรวิชัยในอดีตเมื่อนานกว่า 1,000 ปี มาแล้ว กรมศิลปากรเข้ามาดูแลบูรณะองค์พระซึ่งชำรุดและต่อเติมส่วนที่ขาดหายให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460

ภายในวัดยังมีสิม หรือพระอุโบสถ โบราณเก่าแก่ ไม่ปรากฏปีสร้าง แต่เต็มไปด้วยความงดงามและลักษณะทางศิลปะที่น่าสนใจ จนได้รับการยกย่องให้เป็นสิมที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างอีสานยุคก่อนได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

อยู่ริมถนน ทล.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย