ศูนย์อนุรักษ์ช้าง ช้างทองคำ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อีสานก็มีบ้านช้างที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้าง ช้างทองคำ จ.มหาสารคาม เป็นสถานที่ซึ่งดูแลช้างที่ถูกทอดทิ้งหรือผ่านการทำงานมาอย่างหนัก โดยรับซื้อ รับเลี้ยง ไถ่ชีวิตมาจากสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันมีช้างในความดูแลภายในศูนย์ฯ กว่า 10 ตัว ช้างไม่ต้องทำงาน ไม่มีการฝึก แสดง หรือการโชว์ใดๆ เพียงชีวิตตามปกติเท่านั้น

สิ่งที่ทำให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือ พลายเอกชัย ช้างหนุ่มวัย 34 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นช้างเผือกหรือช้างมงคล ที่ทางศูนย์ฯ เดินเรื่องน้อมเกล้าฯ ถวายให้เป็นช้างคู่พระบารมีภายใต้เศวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทางศูนย์ฯ ยังเป็นผู้ริเริ่มผลิตกาแฟขี้ช้าง โดยการนำเมล็ดกาแฟสุกอาราบิก้ามาให้ช้างกินโดยสมัครใจ รอให้กระเพาะช้างหมักเมล็ดกาแฟจนได้ที่แล้วขับออกมา จึงนำมาคัดแยกเข้าสู่กระบวนการผลิตกาแฟที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีการก่อตั้งโรงคั่วกาแฟขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ถือเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากอีกด้วย

อยู่ที่ถนน มค.4007 นาดูน-บรบือ ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม