วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

บนพื้นที่ใจกลางตัวอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีป่าขนาดเล็กริมแม่น้ำชีวางตัวอยู่ วนอุทยานโกสัมพี เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่เมื่อขาดผู้ดูแลจึงมีการนำเสนอให้กรมป่าไม้ ซึ่งดูแลส่วนอุทยานแห่งชาติในเวลาดังกล่าว เข้ามารับผิดชอบ และจัดตั้งขึ้นเป็นวนอุทยาน เมื่อปี พ.ศ. 2519

จุดเด่นของวนอุทยานโกสัมพีคือเป็นแหล่งอาศัยของลิงแสมจำนวนมากกว่า 500 ตัว แบ่งเป็นสองฝูงใหญ่ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนิยมเข้าไปให้อาหารอย่างสนุกสนานเพราะลิงที่นี่ไม่ดุร้าย เราสามารถขับรถจากปากทางเข้าไปจนสุดทางออกหรือวนกลับมาตามถนนภายในวนอุทยานได้โดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถก็ได้

นอกจากนี้ริมแม่น้ำชียังมีจุดชมวิวสวยๆ เช่น แก่งตาด รวมทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถือเป็นพื้นที่สีเขียวในแหล่งชุมชนที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจ

อยู่ที่ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เปิดทุกวัน ไม่มีกำหนดเวลาเปิด-ปิด ไม่มีค่าเข้าชม