ปรางค์กู่ ศาสนสถานอารยธรรมขอม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่ เป็น โบราณสถาน อโรคยาศาล และศาสนสถานอารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สันนิษฐานเช่นเดียวกับอโรคยาศาลอื่นๆ คือสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2478 และดำเนินการบูรณะจนสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2534

ปัจจุบันวัดปรางค์กู่ดูแลโบราณสถาน และยังมีอาคารขนาดเล็กจัดแสดงวัตถุโบราณที่ค้นพบภายในองค์ปรางค์ เช่น ทับหลังหินทราย ชิ้นส่วนบัวยอดปรางค์ ขณะที่โบราณวัตถุสำคัญอีกหลายชิ้นจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

อยู่ที่วัดปรางค์กู่ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด