สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

แม้จังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่มีพื้นที่ผืนป่ามากนัก แต่ก็มีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่น่าสนใจที่อำเภอธวัชบุรี ถือเป็นสถานีเพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง และเลี้ยงดูสัตว์ป่าแห่งที่ 25 ของประเทศ ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2556 บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงขี้เหล็ก

ภายในสถานีเพาะเลี้ยงจะจัดแสดงสัตว์ชนิดต่างๆ ตามกรงเลี้ยงลักษณะสวนสัตว์ขนาดย่อม มีสัตว์ที่โดดเด่นคือเสือโคร่งจำนวนหลายตัว ที่รับมาจากภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งไม่พร้อมดูแล รวมถึงนกเงือก กวางดาว และไก่ฟ้าหลากหลายชนิด

ปัจจุบันทางสถานีและหน่วยงานท้องถิ่นกำลังร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาสถานีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าที่สำคัญของจังหวัดและภาคอีสานตอนกลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่นานนี้

อยู่ที่ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เปิดทุกวัน 8.30-16.30 น. เข้าชมฟรี