สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดย่อมใจกลางเมืองร้อยเอ็ด บริเวณข้างบึงพลาญชัย

ภายในอาคารจัดแสดงตู้ปลาขนาดเล็ก 24 ตู้ โดยมีไฮไลท์เป็นตู้ปลาใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมอุโมงค์แก้วผ่ากลาง สามารถเดินเข้าชมและถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน

ที่นี่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยเน้นปลาท้องถิ่นจากแม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล

อยู่ริมถนนรอบบึงพลาญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

เปิด 8.30-16.00 น. ปิดวันจันทร์  ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

โทร. 0 4351 1286