งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจําปี 2563 วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม

กลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ กับงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจําปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลาน พญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ การแห่เครื่องบวงสรวง การบวงสรวง การรำถวาย เป็นต้น

ในปีนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวปลอดภัยมากกว่าเดิม ด้วยมาตรการการจัดงานในแบบ New Normal ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อถึงจุดคัดกรองต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เจ้าหน้าที่จัดหามาไว้ให้ รวมถึงผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่ายกาย

เมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วต้องมีการเว้นระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือนั่งต้องที่ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งการปฎิบัติดังกล่าวเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคนนั่นเอง