วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วัดพระบาทภูพานคำ วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นวัดพระพุทธบาทภูพานคำ เป็นวัดที่ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูป สีขาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานคำ

ตัววัดตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพานคำ ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ มีพระพุทธรูป (หลวงพ่อพระใหญ่) สูงประมาณ 14 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูพานคำ รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงด้านบนยอดเขาได้ แต่ถ้าใครมีเรี่ยวมีแรง ก็สามารถเดินขึ้นบันไดนาค ขึ้นไปด้านบนได้ ผ่านบันได 1,049 ขั้น  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์ มักจะแวะนมัสการ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่ตั้ง : ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

พิกัด : https://goo.gl/maps/LNABb6nSnb9FXSY6A