วัดหนองหูลิง ชมโบสถ์รูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

วัดหนองหูลิง วัดเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความศรัทธา

ภายในวัดโดดเด่นที่พระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม สร้างและตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง เป็นอาคารที่ริเริ่มก่อสร้างโดยพระครูบวรธรรมปคุณ และชาวบ้านมาร่วมมือกันสร้างขึ้น ในปีพ.ศ. 2549

แต่ละจุดของพระอุโบสถแห่งนี้ได้แฝงคติธรรมและปริศนาธรรมเอาไว้มากมาย เช่น ทางขึ้นลงอุโบสถมี 4 ทิศ หมายถึง อริยสัจ 4 ทางเข้าพระอุโบสถเป็นประตูลักษณะเตี้ยๆ ทำให้เราต้องย่อตัวเดินเข้าไปเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์พระประธาน ส่วนองค์พระนั้นเป็นปางปฐมเทศนาเสมือนให้ผู้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ด้วยตนเอง เป็นต้น

ที่ตั้ง : ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน