วัดโพธิ์ วัดสวยคู่เมืองเขมราฐ สักการะพระเจ้าใหญ่องค์แสน

วัดโพธิ์ แวะวัดคู่เมืองเขมราฐ สักการะพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปศิลปะเก่าแก่ไม่ปรากฏปีที่สร้าง ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ องค์พระขนาดหน้าตักกว้าง 1.09 เมตร และสูง 1.59 เมตร สร้างด้วยอิฐโบราณถือด้วยน้ำเกสรดอกไม้และน้ำเปลือกไม้ ตามภูมิปัญญาของคนโบราณ

ขณะที่วัดโพธิ์ ตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ราวพ.ศ. 2331 โดยแม่ชีที่นำชาวลาวหนีภัยสงครามมาจากเวียงจันทน์ จนต่อมาพบพระพุทธรูปที่กลางป่ามีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้วย จึงย้ายวัดมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเขมรัฐวรมงคล สูง 7 เมตร ที่ผสมผสานพุทธลักษณะของพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พระพุทธโสธร และพระพุทธสิหิงส์ หากเดินทะลุออกมาด้านติดกับแม่น้ำโขง จะพบกับศาลเจ้าพ่อพญานาคราช และทางเดินชมวิวเลียบริมโขงอีกด้วย

ที่ตั้ง : ถ.กงพะเนียง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 080 223 4459