ผ้าทอไทเลย กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา

ประวัติความเป็นมา

“ผ้าทอไทเลย” เป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของ จ. เลย แหล่งทอผ้าอยู่ที่บ้านก้างปลา ซึ่งการทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านก้างปลา ในอดีตชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพ เพื่อนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้ายไว้ใช้ทอผ้าสำหรับ

ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดการพัฒนาความสามารถ สะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน จากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ชาวบ้านก้างปลาได้พัฒนาฝีมือการทอให้มี

ลวดลายต่าง ๆ ที่ประณีตสวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ้าทอกันเองทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน จนในปัจจุบันผ้าทอพื้นเมืองของบ้านก้างปลาได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ที่มั่นคง

ให้กับชาวบ้านหลายครัวเรือน

 

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้า

ผ้าทอมือพื้นเมืองบ้านก้างปลา เป็นผ้าที่ทอจากดอกฝ้าย แล้วคิดค้นลวดลายที่แปลก สวยงาม ประณีต มีการสอดดิ้นเงินดิ้นทองในเนื้อผ้า สร้างความตระการตาและเกิดคุณค่าแห่งการเป็นภูมิปัญญา เนื้อผ้ามีความละเอียด

ฝีมือการทอสม่ำเสมอ เรียบเนียน ไม่ระคายผิว สีสันสวยงาม สีไม่ตก ไม่ยืด ไม่หด และยังดูแลรักษา ทำความสะอาดง่ายอีกด้วย กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา เป็นผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองบ้านก้างปลาที่มีชื่อเสียงของ จ. เลย

ที่ตั้งและการติดต่อ

แหล่งผลิต : กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา

ที่ตั้ง : 177 ม. 9 ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมือง จ. เลย

โทรศัพท์ : โทร. 08 9984 3704

 

ลักษณะและลวดลายการทอหรือการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

การทอผ้าในอดีต ชาวบ้านใช้ดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้าย ใช้เปลือกไม้ ผลไม้ ครั่ง ทำเป็นสีสำหรับย้อมผ้า อุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้า คือ กี่กระตุก ทำจากไม้ในหมู่บ้าน มีขั้นตอนดังนี้

  1. ขั้นตอนการเพาะปลูกฝ้ายสำหรับนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
  2. ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวดอกฝ้าย
  3. ขั้นตอนการทำการอิ้วและดีดฝ้าย
  4. ขั้นตอนการทำหลอดฝ้าย
  5. ขั้นตอนการเข็นฝ้าย

6.ขั้นตอนการย้อมสีฝ้าย

  1. ขั้นตอนการทอฝ้าย การแต่งลวดลาย โดยใช้กี่ดั้งเดิม
  2. ขั้นตอนการตัดเย็บ แปรรูป

โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการผลิตผ้าทอพื้นเมือง ตั้งแต่ขั้นการจัดการกับดอกฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบ การนำฝ้ายมาอิ้ว การล้อฝ้าย การเข็นฝ้าย ไปจนถึงขั้นตอนการทอ เรียกว่าได้ชมทั้งกระบวนการเลยทีเดียว

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่น

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝาก ซึ่งมีทั้งผ้าผืน เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ผ้าขาวม้า และกระเป๋า