ป่าโบราณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วนอุทยานพนมสวาย สุรินทร์

พนมพรอล พนมเปร๊าะ และพนมสรัย ภูเขาเล็กๆ ทั้งสามลูกรวมกันกลายเป็นเขาพนมสวาย ผืนป่าขนาดเล็กไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ภายใต้ความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แม้จะเป็นป่าขนาดย่อม แต่ที่นี่มีความสำคัญทางด้านธรณีวิทยา เพราะตั้งอยู่บนภูเขาไฟโบราณซึ่งดับสนิทลงหลายแสนปี วนอุทยานจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจเข้าไปเที่ยวกัน

เขาพนมสวายยังเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา บนยอดเขาพนมเปร๊าะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ความสูง 25 เมตร รวมทั้งมีบันไดระฆังพันใบ พระเจดีย์บรรจุสถูปอัฐิพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) ศาลาอัฏฐะมุข รอยพระพุทธบาทจำลอง ฯลฯ ภายในเขตวนอุทยาน

ที่ตั้ง : ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร
เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม
ติดต่อ วนอุทยานพนมสวาย 044518132