ผาสาดลอยเคราะห์ ประเพณีโบราณออกพรรษาชาวเชียงคาน

ผาสาดลอยเคราะห์ เป็นประเพณีโบราณ ซึ่งชาวเชียงคานจะร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นเป็นงานใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี เพราะเชียงคานเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการสืบทอดความสวยงามในประเพณีต่างๆ ที่เกิดจากความศรัทธา และความเชื่อ พิธี “ผาสาดลอยเคราะห์” เป็นพิธีกรรมเก่าแก่

สมัยโบราณเชื่อกันว่า หากผู้ใดเห็นสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล หรือมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบเคราะห์ร้าย ให้ทำการลอยผาสาด เพื่อเป็นการลอยสิ่งไม่ดีทิ้งไปที่แม่น้ำโขง จะทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา โดยเมื่อปล่อยผาสาดลอยไปกับแม่น้ำแล้ว อย่าหันกลับไปมอง เพราะจะถือว่าเป็นการอาลัยอาวรณ์กับทุกข์โศก และเคราะห์กรรม โดย “ผาสาด” เป็นกระทงที่ทำมาจากกาบกล้วย มีการทำฐานให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตกแต่งด้วยกรวยใบตอง และดอกไม้ ที่ทำมาจากขี้ผึ้ง หรือเทียน ค่ากิจกรรมทำและตกแต่งผาสาด ท่านละ 100 บาท/ ต่อชิ้น

ที่อยู่ : ศูนย์ข้อมูลเมืองเชียงคาน ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน เลย

โทร : 093 105 3611, 090 346 2795