วัดบ้านสร้างเรือง อ.เมืองศรีสะเกษ

วัดบ้านสร้างเรือง มองจากด้านนอกก็สะดุดตาด้วยประติมากรรมขนาดใหญ่ยักษ์มากมายที่ตั้งตระหง่านสูงพ้นกำแพงวัดออกมา จนต้องแวะเข้าไปเพื่อชมให้เห็นกับตา ซึ่งศูนย์กลางของวัดอยู่ที่องค์พระธาตุเรืองรอง สูงใหญ่เกือบ 50 เมตร

สร้างด้วยศิลปะส่วย เขมร ลาว เยอ ผสมผสานกัน ภายในมีทั้งหมด 6 ชั้น โดยระหว่างทางขึ้นมีทั้งพระพุทธรูปให้สักการะ รวมทั้งหม้อ ไห ของเก่าสะสม ที่ทางวัดนำมาจัดแสดงให้ดู ก่อนจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวมุมสูง มองเห็นทั้งชุมชนโดยรอบและทุ่งนากว้างไกลสุดสายตา นอกจากนี้บริเวณรอบๆ พระธาตุยังสร้างเป็นทางเดิน จัดวางงานประติมากรรมขนาดใหญ่สื่อถึงปริศนาธรรมและขนบประเพณีชาวบ้านทางภาคอีสานให้ได้ชมอีกด้วย

ที่ตั้ง : บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-18:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 045 821 058