วัดป่าถ้ำเจริญ อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

เป็นวัดที่มีความสวยงามของภาพวาดบนหิน ขนาดใหญ่กลายเป็นถ้ำที่น่าอัศจรรย์

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย และปางลีลา 2 องค์ ภายในยังสามารถ เดินลัดเลาะเพื่อชมความงดงามของรากไม้ที่ปกคลุมหินไว้ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ที่ตั้ง: อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ