วัดถ้ำศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

วัดถ้ำศรีชมภู อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ วัดสวยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

แล้วมาชมหินที่มีรูปร่างคล้าย “เกล็ดพญานาค” ซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัด บริเวณลานพระเวส ที่มีหินขนาดใหญ่จะมีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาค ซึ่งเป็นลักษณะที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ