วัดโพธาราม สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบึงกาฬ และใน สปป.ลาว ภายในวัดมีพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่ปรางมารวิชัย เดิมเป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความงดงาม

ต่อมามีการพอกปูนฉาบไว้ สันนิษฐานว่าเป็นการอำพรางจากตอนสงคราม ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาขอพรก็มักจะได้สมหวังดังใจ การกราบไหว้พระในอุโบสถ เข้าได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ส่วนสุภาพสตรีกราบได้แต่เพียงด้านนอก นอกจากนั้นยังมีเรือกำปั่นโบราณภายในวัด