วัดพระพุทธบาทยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

ชวนมาเยือนวัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำชี

ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทซึ่งนับเป็นโบราณสถานอันล้ำค่าของจังหวัด อีกทั้งภายในพระอุโบสถยังประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย

ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ยโสธร