วัดพรหมวิหาร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วัดพรหมวิหาร แค่เราขับรถผ่านถนนอำเภอเลิงนกทา ก็จะได้พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงาม

เห็นเด่นชัดประดิษฐานอยู่กลางเมือง ก็เลยจอดแวะเข้าไปนมัสการสมเด็จพระใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่วิจิตรงดงามและใหญ่ที่สุดในอำเภอเลิงนกทาเลยทีเดียว