ศรัทธาแห่งอีสาน พระธาตุพนม จ.นครพนม

หนึ่งในพระบรมธาตุสำคัญของประเทศไทย เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน ต้นแบบของพระธาตุอีกหลายต่อหลายองค์ ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เรียกว่าพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกหน้าอก

หลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าพระธาตุพนมน่าจะสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-14 ขณะที่เรื่องราวด้านตำนานเล่าว่าสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 8 หรือหลังการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพียง 8 ปี โดยดั้งเดิมองค์พระธาตุไม่ได้มีรูปแบบที่เห็น กระทั่งผ่านการบูรณะครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งสำคัญคือเมื่อปี พ.ศ. 2518 เมื่อพระธาตุเกิดถล่มล้มลงทั้งองค์ ปัจจุบันพระธาตุพนมมีความสูงกว่า 53 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 12.33 เมตร

พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ และนักษัตรปีวอก ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3

ที่ตั้ง : ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม