ปราสาทศรีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ปราสาทศรีขรภูมิ มาถึงอ.ศรีขรภูมิ ไม่ควรพลาดแวะมาชมความงดงามของโบราณสถานคู่เมืองแห่งนี้

องค์ปราสาทสันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย สร้างเป็นหมู่ปรางค์  5 องค์ แบบก่ออิฐไม่สอปูน ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงกว้าง 25 เมตร ยาว 26 เมตร และมีคูน้ำล้อมรอบ 3 ด้าน ความโดดเด่นเป็นที่เลื่องลืออยู่ที่ปรางค์องค์ประธานประดับทับหลังที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของเมืองไทย แกะสลักเป็นภาพพระศิวนาฏราชสิบกร ทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข ภายใต้วงโค้งลายท่อนมาลัย ซึ่งสลักเป็นภาพพระคเณศ พระพรหม พระวิษณุ และพระอุมา ส่วนบริเวณเสากรอบประตูสลักเป็นรูปนางอัปสรถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบอง ซึ่งคล้ายกับนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด โดยเป็นรูปแบบที่ไม่พบในปราสาทหินที่อื่นในไทยเลย พบที่ปราสาทศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ที่ตั้ง : ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

เวลาเปิด-ปิด : 07:30-18:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 094 870 6448