วัดป่าพรหมวิหาร สายบุญต้องมา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

วัดป่าพรหมวิหาร สายบุญหากมาถึงอ.โนนสัง แนะนำให้แวะมาที่วัดป่าสายธรรมยุตินิกายแห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยหลวงปู่สาย เขมธมฺโม พระเกจิชื่อดังสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างมาก

ภายในวัดเป็นที่ตั้งของ พรหมวิหารย์เจดีย์ (เขมธัมมาเถรานุสรณ์) องค์เจดีย์สีทองงดงาม บริเวณชั้นล่างเป็นที่ตั้งหุ่นรูปเหมือนหลวงปู่สาย และพระอาจารย์มั่นไว้คู่กัน ส่วนชั้นบนเป็นที่เก็บอัฐิของพระเถระสำคัญ และพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบูชา

ที่ตั้ง : บ้านภูดินทอง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-17:00 น. เปิดทุกวัน