เกาะจิตรกูฎ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญก็มีเกาะ เพียงแค่ไม่ใช่เกาะกลางทะเล เพราะเกาะจิตรกูฎเป็นเกาะเล็กๆ กลางอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรืออ่างห้วยปลาแดก ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัด ทั้งยังปรับพื้นที่ให้เป็นรูปหัวใจหากมองจากมุมด้านบนอีกด้วย

จากฝั่งเราสามารถเดินผ่านสะพานลอยน้ำเพื่อไปเที่ยวบนเกาะ กำลังมีการจัดสร้างปราสาทเทวาลัยสามหลังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธสมปรารถนา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระแม่ปารมิตาเทวี

นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ได้รับการอัญเชิญไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

อยู่ที่ตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ