เที่ยวชมพญานาค 3 พิภพ จังหวัดมุกดาหาร

เที่ยวชมพญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร

มุกดาหาร  เมืองปลายทางแห่งความสุข  ดินแดนแห่งศรัทธาในพญานาคของเมืองลุ่มน้ำโขง ความมหัศจรรย์ของพญานาค 3 องค์ ที่บังเอิญตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา  เป็นตัวแทนแห่งพญานาค 3 พิภพ ซึ่งปกปักคุ้มครองเมืองมุกดาหารให้สงบร่มเย็น

 

“พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช”  –  พญานาคดิน (ปฐพีพิภพ) กับคติความเชื่อ “อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย”

ประติมากรรมพญานาคหินอ่อนสีขาวหมอกองค์ใหญ่ ริมแก่งกะเบา เป็นนามที่ตั้งโดยพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีบุญเรือง หมายถึง อัญมณีที่มีสีขาวหมอก สอดคล้องกับชื่อจังหวัดมุกดาหาร  พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะเทพ หรือพระอิศวร มีพระเศียรตั้งแต่ 1, 3 , 5, 7, 9 เศียร  แล้วแต่ปาง  พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชเป็นองค์พญานาคที่มีลักษณะน่าเกรงขาม แต่แฝงด้วยความเมตตา มีความสง่างาม ประดับด้วยเกล็ดหินอ่อนสีขาว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะขอพรและลอดท้องพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จ ร่ำรวย และแข็งแรง

ที่อยู่ https://goo.gl/maps/RDoZU8bX7cTWYEC89

“พญาอนันตนาคราช” – พญานาคน้ำ (บาดาลพิภพ) กับคติความเชื่อ “ร่มเย็น ร่มรื่น ราบรื่น”

พญานาคองค์ใหญ่ที่พันรอบเสาต้นใหญ่หันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)  มีความเชื่อกันว่าบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งนี้คือปากถ้ำสู่เมืองบาดาล และตามตำนานพญานาคอนันตนาคราชถือเป็นราชาแห่งพญานาคทั้งปวงและเป็นเจ้าแห่งท้องสมุทร ทางจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดสร้างรูปปั้นพญานาคอนันตนาคราชแห่งนี้ขึ้น โดยมีลักษณะเป็นองค์พญานาคเลื้อยพันรอบเสาสีทองที่มีความสูงเหนือสะพานมิตรภาพ ช่วงลำตัวองค์พญานาคมีเกล็ดสีดำตัดกับแผงสีทอง หันพระเศียรไปทางแม่น้ำโขง

ที่อยู่ https://goo.gl/maps/wC5dYtSa7YzZji2c8

“พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” –  พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ)   กับคติความเชื่อ “เจริญรุ่งเรือง เติบโต เลื่อนตำแหน่ง”

ประติมากรรมพญานาคขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเขาภูมโนรมย์ ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  ลำตัวยาว 122 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร  ที่มีการออกแบบองค์ประกอบและสีสันเขียวอมฟ้างดงาม  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร สะท้อนความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์และอำนวยโชคลาภของคนในลุ่มแม่น้ำโขง การสร้าง “พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” เป็นดำริของพระมหามงคล มังคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เพื่อให้พญานาคปกปักรักษาองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูมโนรมย์ และสร้างเนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก่อตั้งวัดครบ 100 ปี และครบรอบ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร  ผู้ที่มากราบไหว้พญานาคสามารถตั้งจิตอธิษฐาน แล้วเดินลอดท้องพญานาคทั้ง 7 ช่องที่มีความเชื่ออันเป็นมงคลต่าง ๆ และยังสามารถนำผ้าแดงที่เขียนชื่อตัวเองไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆ พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองได้อีกด้วย

ที่อยู่ https://goo.gl/maps/3Xzn4Be7xeUbZxM5A

ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นความงดงามแห่งศรัทธาที่สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมองค์พญานาคที่วิจิตรอ่อนช้อย สง่างาม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ที่ศรัทธาได้ตั้งมั่นในคุณความดีอย่างมั่นคง

เส้นทางเชื่อมโยง

 • พญานาค 3 พิภพ
  • พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช
  • พญาอนันตนาคราช
  • พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (ปู่ศรีมุกดา)
 • แก่งกะเบา (จุดเดียวกับ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช)
 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (จุดเดียวกับ พญาอนันตนาคราช)
 • วัดภูมโนรมย์ (จุดเดียวกับ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (ปู่ศรีมุกดา))
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (ห่างจากวัดภูมโนรมย์ 15 กิโลเมตร)

เตรียมตัวก่อนไป

เตรียมเครื่องบวงสรวงพญานาคตามศรัทธาและความเชื่อ  หรือสามารถบูชาได้ที่จุดบูชาเครื่องบวงสรวงที่บริเวณองค์พญานาค 3 พิภพ ทั้ง 3 องค์

ห้ามพลาด

 • ไหว้พญานาคดินแล้วต้องกินหมูหันแก่งกะเบา ทุกอย่างจะหมู ๆ สำเร็จง่ายดาย
 • ไหว้พญานาคน้ำแล้วต้องกินปลาแม่น้ำโขง ทุกอย่างจะพลิ้ว  ราบรื่น
 • ไหว้พญานาคฟ้าแล้วต้องกินเนื้อโคขุนหนองสูง ทุกอย่างจะสง่างาม  รุ่งเรือง
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2