บึงพลาญชัย พักผ่อนหย่อนใจ ชมหอโหวต 101 สุดอลัง

บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย จัดงานเทศกาล ไปจนถึงมหรสพต่างๆ ในจังหวัด

นอกจากนี้ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดนิยมมากราบไห้วขอพร อกจากนี้ก็ยัง มีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ พานรัฐธรรมนูญ นาฬิกาดอกไม้ และยังเป็นจุดที่สามารถชมหอโหวตชมเมือง 101 ได้อย่างงดงาม

ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เวลาเปิด-ปิด : 04.00-21.00 น. ทุกวัน

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/1uHDTjS3GzwHaiRj6