พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ชมมรดกวัฒนธรรม อายุกว่า 5,000 ปี

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ชมมรดกวัฒนธรรม อายุกว่า 5,000 ปี
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 เพื่อเก็บรวมรวบและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในพื้นที่บ้านเชียง ภายในมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรจำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ส่วนจัดแสดงที่ 4 จัดแสดงหลุมขุดค้นจำลองและการปฏิบัติงานทางโบราณคดีต่าง ๆ
ส่วนจัดแสดงที่ 6 จัดแสดงหุ่นจำลองวิถีชีวิตมนุษย์ในวัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และส่วนจัดแสดงที่ 8 จัดแสดงเรื่องแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ได้รับการยกย่อง และประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2535
ตั้งอยู่ : ถ.สุทธิพงษ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เวลาเปิด-ปิด : 09.00-16.00 น. หยุดจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่เสียค่าเข้าชม)
โทร. 042-235-040-1
การเดินทาง : https://goo.gl/maps/e8puyGV5WWQgTyc8A