เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน

ขอเชิญชมงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ระยะเวลาจัดงาน 4 เดือน) ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงผลงานจากการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ในหัวข้อ “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน

นอกจากนี้ ในเทศกาลฯ ยังได้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีถิ่นโคราช สินค้าทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่นโคราช อีกด้วย เชิญมาร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชน มาร่วมชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองโคราช และชมความสวยงาม ของประติมากรรมร่วมสมัยที่ประดิษฐ์จากฟางข้าวสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสาน พร้อมถ่ายภาพประติมากรรมหุ่นฟาง โดยเปิดให้ร่วมชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีม