เทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนประจำปี 2565 ชมได้ตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 2565

เทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนประจำปี 2565 จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าชมกุ้งเดินขบวนตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 18.00 นถึง 22:00 น.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี แก่งลำดวน
โทรศัพท์ : 097-2123951,094-2874156
หรือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี