ททท. อุบลฯ เชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ตลอดเดือน ก.ค.นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี

โดยมี นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงาน พร้อมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา และมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี พร้อมคณะทูตานุทูต ร่วมงานด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชาวอีสานตามฮีต 12 คอง 14 เป็นประเพณีบุญเดือน 8 หรือประเพณีวันเข้าพรรษาที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565

และมีไฮไลท์ที่พิธีปล่อยขบวนเทียนและแห่เทียนพรรษาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นับเป็นปีที่ 121 ที่ชาวอุบลราชธานีได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จัดมาช้านาน โดยในปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานพันธมิตร ได้หลอมรวมใจกลับมาจัดงานประเพณีให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นต้นตำรับ หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีนี้นอกจากขบวนแห่เทียนอันวิจิตรงดงาม ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม อาทิ พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทาน, การประกวดต้นเทียนพรรษา, กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ,การแห่ขบวนเทียนพรรษาภาคกลางคืน, กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน, กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน