ชวนสายกรีน เบิกบานในม่านฝน ชมเทศกาลทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ ปี 65

ททท.สำนักงานนครราชสีมา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสายกรีน ร่วมสัมผัสความสดชื่น เบิกบานไปกับความสวยงามของธรรมชาติช่วงฤดูฝน ในเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ จากนั้นเดินสายต่อพื้นที่เชื่อมโยง ย้ำท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจในสุขภาพ และท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน บรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอด 20 จังหวัด มีความสวยงาม เขียวชอุ่ม สดชื่น ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงกำหนดแนวคิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนไว้ว่า “อีสานเขียว….เที่ยวหน้าฝน” ถือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลังจากได้รับการพักฟื้นมาอย่างน้อย 2 ปีจากช่วงสถานการณ์โควิด

จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการเดินทางช่วงฤดูฝน มีจุดเด่นคือ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 อุทยาน คือ อุทยานแห่งชาติไทรทอง, อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และ อุทยานแห่งชาติตาดโตน และ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมากล่าวต่อว่า ในช่วงนี้มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ การชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกำหนดเปิดเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ดอกกระเจียว เป็นพืชหัวที่ฝังลงในพื้นดิน  ในช่วงฤดูฝน หากฝนตกมาเร็วหน่อของดอกกระเจียวก็จะโผล่พ้นพื้นดินได้เร็ว ผลิดอกเบ่งบานสวยงามเป็นท้องทุ่ง ปกติดอกกระเจียวมีสีขาวและสีชมพู ซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองจะมีทั้งดอกสีขาวและดอกสีชมพู ส่วนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั้นจะมีแต่ดอกกระเจียวสีชมพูเท่านั้น

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมากล่าวด้วยว่า ปัจจุบันแนวทางท่องเที่ยววิถีใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างแล้ว การตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะ ลดพลาสติก หลีกเลี่ยงการลงไปเหยียบแปลงดอกไม้และพันธุ์ไม้เพื่อถ่ายภาพ แต่เปลี่ยนไปใช้พื้นที่บริเวณที่จัดไว้ให้ เพื่อรักษาความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นหนึ่งในต้นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสืบต่อไป

สำหรับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ ที่ต้องการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกันปลูกดอกกระเจียว ดอกไม้ หรือต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือนอนค้างคืนชมธรรมชาติ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทรศัพท์  0-4424-4411 หรือ 08-2131-3371

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมากล่าวต่อว่า การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิในช่วงฤดูฝน ทำได้ง่ายๆ เนื่องจากถนนหนทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจัดอยู่ในมาตรฐานที่ดีมาก และมีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศที่กำลังเย็นสบาย และจะได้ชมทะเลหมอกบริเวณผาต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ อาทิ ผาหำหด ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง, ผาสุดแผ่นดิน จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, ผาหัวนาค ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ฯลฯ

รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนได้หลายแห่ง เช่น

วัดเขาประตูชุมพล อยู่ในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ก่อนถึงทางขึ้นอุทยานฯ ป่าหินงามประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้เบญจพรรณนานาชนิด มีความเป็นธรรมชาติสวยงาม ภายในบริเวณวัดมีศาลาปฏิบัติธรรม และสิ่งที่โดดเด่นคือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ชื่อว่า “ซุ้มประตูชุมพล”
วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นวัดที่สร้างจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน มีพระอุโบสถสีทองอร่ามทั้งหลัง มีทั้งเจดีย์ทองและองค์พญานาคราชสีทองประดิษฐานล้อมรอบพระอุโบสถ แถมตั้งอยู่ในเส้นทางก่อนถึงทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงาม

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียง เช่น

สวน “เทพนา” สวนอะโวคาโด อยู่ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นไม้ผลที่กำลังมาแรง ด้วยรสชาติที่แตกต่าง ทำให้เป็นที่สนใจของตลาด สวนเทพพนาปลูกอะโวคาโดเฉพาะพันธุ์แฮสส์ มีระบบการจัดสวนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาสายพันธุ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1989-2584

“เทพสถิต สวนอินทผลัม” ตั้งอยู่ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปลูกอินทผลัมพันธุ์บาฮี อยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ จำหน่ายทั้งผลอินทผลัมสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำมันอินทผลัม, ข้าวเกรียบอินทผลัม ตลอดจนปรุงเป็นเมนูอาหารที่หลากหลายได้แก่ ส้มตำอินทผลัม, ยำอินทผลัม และมีกิจกรรมต่างๆ ในสวนขณะเข้าชม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภีมพัฒน์ ภาณุพลเพชรรัตน์ หรือ คุณแจ็ค โทรศัพท์ 08-1874-5788

สวนนราทอง สวนทุเรียนแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กรมวิชาการเกษตร มีนายธงชัย นราทอง และนางสอาด นราทอง เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนสวนทุเรียนอื่น คือ ไม่มีกลิ่นฉุน รสชาติหวานหอม เนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใย เมื่อรับประทานแล้วจะมีรสชาติคล้ายเนย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนทุเรียนนราทอง โทรศัพท์ 09-1632-6659

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวชัยภูมิได้ที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0-4421-3666 และ 0-4421-3030 เวลาราชการ หรือ Facebook : ททท. สำนักงานนครราชสีมา