เที่ยววังนาคินทร์ คำชะโนด จ.อุดรธานี

นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลมาเยือนคำชะโนดในแต่ละเดือน แตกต่างกันด้วยหลายเหตุผล บางคนมาเที่ยวชมอัศจรรย์ธรรมชาติ บางคนมาด้วยความศรัทธาความเชื่อ บางคนอาจมาด้วยหวังโชคลาภ ขอเลขเด็ดเลขโดน และหากใครสมหวังแล้วก็อาจกลับมาพร้อมเครื่องแก้บนชุดใหญ่กันเลย

ป่าคำชะโนดมีลักษณะทางธรรมชาติน่าอัศจรรย์ ลักษณะคล้ายเกาะกลางบึงน้ำ มีพันธุ์ไม้เด่นคือต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มสูงชะลูด สำหรับด้านความเชื่อและตำนาน ชาวบ้านนับแต่อดีตเชื่อว่าที่นี่คือทางเข้าออกเมืองบาดาล เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกพญานาค

ปัจจุบันบนพื้นที่เกาะคำชะโนดมีการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รูปสักการะ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชาตามความศรัทธา เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน ส่วนใครจะไปเพราะเหตุผลอันใดนั้นถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วกัน

ที่ตั้ง : ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

เวลาทำการ : ทุกวัน 6.00-18.00 น.
ติดต่อ ศูนย์อำนวยการคำชะโนด 0649738384