ยูเนสโกรับรอง “โคราชจีโอพาร์ค” เป็นอุทยานธรณีโลก

‘โคราชจีโอปาร์ค’ ได้รับการรับรอง เป็น UNESCO Global Geopark

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เผยที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยโครงการและความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ (PX) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ได้รับรองอุทยานธรณีจำนวน 18 แห่ง เป็น UNESCO Global Geoparks รวมถึงอุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอปาร์ค KhoratGeopark

ขอบเขตอุทยานธรณีโคราช ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอต่อเนื่องกัน ในบริเวณลุ่มแม่น้ำลำตะคอง ได้แก่ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองโคราช และเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีที่สำคัญ มีความโดดเด่นเป็นสากล มีภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้ แหล่งที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคจำนวนมาก รวมถึงฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญาและทางธรรมชาติอย่างกลมกลืน

อ่านเพิ่มเติม: https://moe360.blog/2023/05/20/unesco-global-geopark/

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานอุทยานธรณีโคราช https://www.facebook.com/KhoratGeopark