ปราสาทสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

หากไม่นับปราสาทเขาพระวิหาร คงต้องถือว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่คือปราสาทขอมที่น่ามาเยี่ยมชมที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ แม้ปัจจุบันตัวปราสาทอาจจะไม่สมบูรณ์นัก (หากเทียบกับปราสาทใหญ่อื่นๆ ) แต่ยังมีจุดเด่นหลายอย่างน่าสนใจ

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าปราสาทสระกำแพงใหญ่สร้างในปีใด หรือยุคสมัยของกษัตริย์ขอมพระองค์ใด สันนิษฐานจากสถาปัตยกรรมคร่าวๆ ว่าคงสร้างระหว่างกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมีสิ่งสำคัญที่ค้นพบระหว่างขุดแต่งปราสาทคือจารึกอักษรขอมที่ซุ้มประตูระเบียงคต เทวรูปนันทิเกศวรความสูงกว่า 140 เซนติเมตร ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย รวมถึงทับหลังแกะสลักงดงามหลายชิ้น หนึ่งในนั้นเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์

นักท่องเที่ยวสามารถชมปราสาทสระกำแพงใหญ่ได้โดยไม่มีค่าเข้าชม ตัวปราสาทเป็นส่วนหนึ่งของวัดสระกำแพงใหญ่ มีที่จอดรถสะดวกสบาย

ที่ตั้ง : ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

เที่ยวชมได้ทุกวัน ตามเวลาที่เหมาะสม ไม่มีค่าเข้าชม