งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ประจำปี 2566 

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ประจำปี 2566

23 มิถุนายน 2566 – 25 มิถุนายน 2566

ถนนพระแก้วอาสา หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และวัดโพนชัย จังหวัดเลย

ชมขบวนแห่ขบวนผีตาโขน การแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ การประกวดหน้ากากผีตาโขน การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ  การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน  มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น  การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์โอทอป การแสดงดนตรีจากศิลปิน  และฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

ติดต่อสอบถาม : ททท.สำนักงานเลย
เบอร์โทร : 0 4281 2812