แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” 1-4 สิงหาคม 2566

โคราชเตรียมจัดงาน” Korat : The City of Candle Light ”

“แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

รายชื่อวัด หน่วยงานที่เข้าร่วมการประกวดขบวนต้นเทียนพรรษาประจำปี 2566
วัดเดิม อ.พิมาย
ทีมงานส่วยศิลป์ อ.พิมาย
วัดนอก อ.โชคชัย
วัดใหม่สระปทุม อ.โชคชัย
วัดบิง อ.โชคชัย
วัดใหม่ประตูชัย อ.พิมาย
วัดเก่าประตูชัย อ.พิมาย
วัดสระเพลง อ.พิมาย
วัดใน อ.โชคชัย
วัดป่าพิทักษ์ธรรม อ.เมือง
วัดม่วง อ.เมือง
.
ขอบคุณ
เพจ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
#แห่เทียนโคราช66