ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 ณ

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 ณ สนามหน้าศาลากลาง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ