เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 6-9 กรกฎาคม 2566

ทุเรียนดี ทุเรียนเด็ด ต้องทุเรียนภูเขาไฟ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
อร่อยไม่แพ้ที่ใดแน่นอน คอนเฟิร์ม แล้วพบกันที่งาน เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำยืน