หมู่บ้านทำหมอนขิด บ้านศรีฐาน อ.เมืองยโสธร

“หมู่บ้านทำหมอนขิด บ้านศรีฐาน” ที่นี่หลังฤดูทำนา ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทอผ้าและทำหมอนขิด

หมอนขิตที่นี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใครอยากจะมาเห็นวิธีการทำและอยากจะมาซื้อถึงแหล่งจึงต้องแวะมาที่นี่เลย

ที่ตั้ง: บ้านศรีฐาน อ.เมืองยโสธร